KWALITEIT

BROCOM

Het kwaliteitslabel van Brocom: duidelijke engagementen

Door te kiezen voor een Brocom Erkend Verzekeringsmakelaar hebt u de garantie van een superieure kwaliteit van dienstverlening. De makelaar die drager is van dit kwaliteitslabel beantwoordt immers aan zeer strikte criteria.

Een onafhankelijk adviseur

Om goed verzekerd te zijn is het van het grootste belang toegang te hebben tot informatie. Deze informatie moet bovendien objectief en volledig zijn. De informatie die door de verzekeringsmaatschappijen, via hun agenten en reclamecampagnes, verstrekt wordt is echter vaak onvolledig en subjectief.

In tegenstelling tot de andere distributiekanalen van verzekeringen is de verzekeringsmakelaar volledig onafhankelijk. Hij kan zijn klanten adviseren zonder daarbij argumenten pro de ene of de andere maatschappij te moeten hanteren. Daarenboven kan hij verzekeringen aanbieden van meerdere maatschappijen. Hij kan bijgevolg op de markt kijken welke maatschappij volgens hem de beste autoverzekering heeft, welke de familiale verzekering met de meeste waarborgen, de snelste dossierafhandeling, enz.

Wat zegt de wet?

In tegenstelling tot de directe verzekeraars, banken die verzekeringen verkopen en agenten van verzekeringsmaatschappijen is de verzekeringsmakelaar wettelijk verplicht zijn onafhankelijkheid te bewijzen.

Elk jaar moet hij immers aan het controleorgaan van de verzekeringen (FSMA) een lijst overmaken van zijn aandeelhouders die op directe of indirecte wijze controle uitoefenen op de onderneming, alsook een overzicht van de maatschappijen die minstens 5% van zijn zakencijfer vertegenwoordigen.

Bij zijn inschrijving als makelaar via de CBFA dient hij ook op erewoord te verklaren dat hij zijn professionele activiteiten zal uitoefenen buiten elk exclusiviteitscontract of buiten elk juridisch engagement dat hem oplegt het geheel van zijn productie bij één of meerdere maatschappijen te plaatsen die deel uitmaken van eenzelfde groep.

Op deze wijze garandeert de wetgeving de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de makelaar. Bovendien zorgt de vertrouwensrelatie tussen de makelaar en zijn klant ervoor dat hij een kostbare bondgenoot kan zijn bij een schadegeval.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar ben ik een specialist in verzekeringen en sta ik eerst en vooral aan de kant van de klant.

Het kwaliteitslabel Brocom Erkend Verzekeringsmakelaars UW GARANTIE voor keuze, service, en de verdediging van uw belangen … in ALLE ONAFHANKELIJKHEID!