ARBEIDSONGEVALLEN

Een werkongeval: wat nu?

Op de werkvloer of onderweg daarheen is voorzichtigheid noodzakelijk. Heeft een van uw werknemers toch een ongeval? In dat geval beschermt de verplichte arbeidsongevallenverzekering hem of haar tegen kwetsuren. Die basis is bij wet verplicht, maar wij bieden u graag uitbreidingen aan. Ons doel? Zowel u als uw personeel optimaal veiligstellen.

Naast het wettelijke minimum voorziet onze arbeidsongevallenverzekering maximale uitbreidingen. Die uitbreidingen houden rekening met allerlei onvoorziene omstandigheden.

Voorzie voor uw werknemers…

  • Het loongedeelte boven het wettelijk maximum: vergroot hun inkomensgarantie na een arbeidsongeval
  • Het loongedeelte boven de forfaitaire vergoeding van de mutualiteit: verzeker hun inkomensgarantie na een privé-ongeval

Maar vergeet ook uzelf als zaakvoerder niet! Uw mogelijke uitbreidingen…

  • Persoonlijke ongevallen voor de zaakvoerder
  • Verzekering patronale bijdragen

Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor u en uw medewerkers. Meer weten over uw voordelen? Contacteer ons voor een gratis offerte op maat.

  • Beter dan de wet

 


Heeft u interesse en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte op maat?

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen
of bel met een van onze adviseurs: 014/26 50 01.