UW AANSPRAKELIJKHEID

Uw aansprakelijkheid

Missen is menselijk. Maar een onverhoopte professionele fout of schade aan derden kan dure gevolgen hebben. We helpen u met grondige risico-inschatting en sluitende aansprakelijkheidsoplossingen.

Uw arbeider beschadigt de wagen van een bezoeker met een heftruck.
Een gebrekkig product berokkent schade aan een gebruiker.
Uw patiënt ondervindt nadeel na een diagnose.
Of een ontploffing in uw bedrijf zorgt voor glasbreuk in de buurt.

Zorgen dat u reserve hebt als uw klanten of derden bij uw verhaal betrokken raken, is een slim idee. Want een beroepsfout of een ongeval is sneller gebeurd dan u denkt en kan u duur komen te staan. Maar u tegen risico’s indekken die niet echt op uw onderneming van toepassing zijn; ook dat is duur. Daarom leren wij u graag goed kennen, en stellen u dan pas een maatwerkoplossing voor.

Persoonlijke risico- en behoefteanalyse
Uw optimale aansprakelijkheidsoplossing bouwen we op stevige fundamenten: een grondige behoefte- en risico-analyse. Daarvoor gebruiken we geijkte methodes, én vertrouwen we op onze persoonlijke band met u. Want niet iedere ondernemer is dezelfde. En omdat we u kennen, weten we ook welke uw behoeften zijn én welke de betere oplossing voor u en uw bedrijf is.

We kennen uw sector -door en door
Als uw zakelijke verzekeringsmakelaar zijn we van alle markten thuis. In onze portefeuille zitten ondernemers als u, en uit alle sectoren. Dus weten we aan welke vereisten u moet voldoen, welke risico’s aan uw branche verbonden zijn, en welke oplossingen daar optimaal aan tegemoetkomen.

Absoluut en ongebonden maatwerk
Beoefent u een vrij beroep, of bent u aannemer? Bent u productvernieuwer of dienstverlener? Als onafhankelijke makelaar bieden we u geen standaard pakketten, maar zoeken we oplossingen voor uw situatie.