Heldere antwoorden op veelgestelde vragen

1Oldtimer : inschrijven en verzekeren
Hebt u een oldtimer? Dan heeft de inschrijving ervan een impact op de premie van uw BA-verzekering. Uw wagen moest wel aan de voorwaarden voor een oldtimer voldoen:
 • minstens 30 jaar geleden voor de eerste maal ingeschreven.
 • slagen voor de technische keuring voor oldtimers.
Wordt uw wagen als een oldtimer geklasseerd? Dan krijgt u een O-nummerplaat. Die heeft als voordeel dat de premie voor uw verplichte BA-autoverzekering aanzienlijk lager ligt dan bij een gewone personenauto. Maar met een O-nummerplaat mag u uw wagen wel niet meer gebruiken voor:
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
 • commerciële en professionele doeleinden.
Wilt u met uw oldtimer rijden waar u wilt, zonder beperkingen, dan schrijft u hem beter in als een gewone personenauto. U betaalt dan wel een hogere premie. Uw auto moet dan ook de standaardkeuring voor een personenwagen ondergaan.
2Wat als mijn kind gaat studeren in het buitenland?
Wil uw kind gaan studeren in het buitenland? Zorg dat hij goed verzekerd is, en breng zeker de drie cruciale zaken in orde:
 • Medische kosten - Gaat uw kind studeren binnen Europa (of in IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Australië) met het programma Erasmus+? Dan kan hij met de Europese ziekteverzekeringskaart de terugbetaling genieten van dringende of noodzakelijke medische verzorging in het buitenland. De kosten voor ziekenhuisopname of repatriëring worden niet vergoed. Buiten de EU betaalt uw ziekenfonds niets terug. Gaat uw student naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Controleer dan zeker of uw hospitalisatie medische verzorging dekt, en hoe lang ze dat doet. Of sluit meteen een specifieke verzekering af voor studenten in het buitenland.
 • Kot en de inboedel - U kunt het verblijf van uw kind in het buitenland soms ook verzekeren via de polis uw uw eigen woning. Vraag uw verzekeringsmakelaar om advies. En ook voor een diefstalverzekering weet hij raad. Zo is de inhoud van het studentenkot van uw kind ook verzekerd tegen diefstal.​​
 • Aansprakelijkheid - In landen als de Verenigde Staten worden heel snel procedures opgestart. Een kleine onoplettendheid of onhandigheid kan dan ook enorme gevolgen hebben. Bekijk of uw verzekering Privéleven die dekt.
3Wat is een overlevingspensioen?
Als u overlijdt, heeft uw weduwe of weduwnaar onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. Dit overlevingspensioen wordt dan berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Of de overlevende in aanmerking komt voor dit overlijdenspensioen, hangt af van:
 • de duur van het huwelijk;
 • de leeftijd van de langstlevende;
 • het inkomen van de overledene;
 • een eventueel nieuw huwelijk van de overlevende.
Let wel: wettelijk samenwonende partners hebben geen recht op een overlevingspensioen.
4Welke belastingen betaal ik voor mijn wagen?
De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting. Die bent u als eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig verplicht te betalen - vanaf u uw voertuig op de openbare weg in België in gebruik neemt. De BIV moet u betalen voor uw personenauto’s, minibussen en motorfietsen (meer dan 50 cc), boten en vliegtuigen die ingeschreven zijn in België.

Na de eerste inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u automatisch een aanslagbiljet. Na ontvangst ervan hebt u twee maanden de tijd om de BIV te betalen.

De hoogte van de belasting hangt af van uw voertuig en waar u gedomicilieerd bent als eigenaar/hoofgebruiker:
 • Vlaanderen: uw BIV wordt berekend op basis van de ouderdom en enkele milieukenmerken van uw auto: CO2-uitstoot, uitstoot van fijn stof, brandstoftype en euronormen. BIV-bedrag Vlaanderen.
 • Brussel: uw BIV wordt berekend op basis van het fiscale vermogen (uitgedrukt in fiscale PK) en het vermogen van de motor van het voertuig (uitgedrukt in KW). BIV-tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Wallonië: BIV wordt berekend op basis van het fiscale vermogen (uitgedrukt in fiscale PK) en het vermogen van de motor van het voertuig (uitgedrukt in KW). Stoot uw auto veel CO2 uit? , Dan wordt een eco-malus bij de BIV geteld. BIV-tarieven Waals Gewest.
Als uw auto geheel of gedeeltelijk op LPG rijdt, krijgt u een aanzienlijke vermindering op de BIV.

Naast een eenmalige BIV-belasting is er de jaarlijkse verkeersbelasting. Die betaalt u dus elk jaar opnieuw. De verkeersbelasting wordt bepaald aan de hand van het fiscale vermogen van de wagen (uitgedrukt in fiscale PK). Raadpleeg de tarieven op deze sites: Rijdt uw auto volledig of gedeeltelijk op LPG, dan betaalt u elk jaar een aanvullende verkeersbelasting. Dit geldt in alle gewesten.
5Hoe een voertuig invoeren?
Heeft u als particulier in het buitenland een voertuig gekocht dat u in België onder uw naam wilt inschrijven? Dan moet u volgende stappen ondernemen:
 • geef het voertuig aan bij een Bureau voor Douane en Accijnzen, waar u een formulier van ‘aanvraag tot inschrijving’ ontvangt;
 • leg dit formulier voor aan uw verzekeraar;
 • bezorg dit formulier ook aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) samen met nog enkele andere papieren zoals een kopie van de aankoopfactuur.
Is uw voertuig ouder dan zes maanden én heeft het meer dan 6000 km op de teller staan? Dan moet u met dit voertuig ook langs de technische keuring, behalve als uw naam al op het buitenlands inschrijvingsbewijs staat.
6Moet ik een aparte verzekering hebben voor mijn elektrische fiets?
Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Bij de aankoop ervan worden vaak een aantal zaken over het hoofd gezien, zoals een verzekering. De ebike behoort in principe niet tot de categorie gemotoriseerd voertuig, maar wel, zoals een gewone fiets, tot de categorie rijwiel. Voor een elektrische fiets geldt dus ook geen verzekeringsplicht als deze fiets voldoet aan Europese normen.

Kan uw elektrische fiets harder gaan dan 25 km per uur? Dan voldoet hij niet meer aan die Europese normen, en valt hij onder de categorie bromfiets. In dit geval bent u verplicht om voor uw ebike een kentekenplaat aan te vragen én moet u in het bezit zijn van een groene verzekeringskaart.

Kortom: bent u in het bezit van een snelle elektrische fiets? Dan zijn zowel helm als kentekenplaat én verzekering verplicht. Vraag uw makelaar om raad.
7Waarom de autoverzekering van een jongere niet op naam van de ouders
Een verzekering voor een jonge bestuurder is vaak erg duur. Daarom kiezen jongeren er soms voor rond te rijden met een auto die op naam van hun ouders verzekerd is. De premie ligt dan iets lager, omdat jongeren statistisch gezien een hoger risico betekenen in het verkeer door hun gebrek aan ervaring. Toch is het beter een autoverzekering op eigen naam te nemen.

Waarom? De gebruikelijke chauffeur van een bepaalde wagen is wettelijk verplicht om zichzelf als voornaamste bestuurder op te geven. Bent u als jonge chauffeur degene die het meest met de wagen rijdt? Dan is een autoverzekering nemen op naam van uw ouders eigenlijk verboden.

Kiest u toch voor een polis op naam van uw ouders en staat u daarin niet als hoofdbestuurder vermeld, dan heeft de verzekeraar het recht om:
 • de schade aan uw wagen niet te vergoeden en uw betaalde premies toch te houden;
 • de schade aan derden te vergoeden, maar nadien bij u aan te kloppen om het geld terug te eisen.
Wilt u toch besparen op de premies van uw autoverzekering? Als u rekening houdt met het vermogen van uw auto kan die premie best meevallen (beperkt vermogen, lagere premie). Als u zich bovendien verzekert bij dezelfde verzekeraar als uw ouders maakt u misschien kans op een mooie korting.
8Ik heb een sterretje in mijn ruit. Ben ik verplicht om naar een erkende autoruithersteller te gaan?
Verzekeraars werken graag met erkende herstellers. Dit zijn vaak ketens van autoruitherstellers waar u 24/7 terecht kan. De lijst vind je op hun website, of vraagt u op via uw makelaar.

U kunt natuurlijk ook een beroep doen op een minder bekende garage, dichtbij huis - op voorwaarde dat u een autoverzekering met dekking glasbreuk afsloot. In dat geval neemt de onafhankelijke hersteller contact op met uw verzekering, handelt hij de formaliteiten af en stuurt de factuur direct naar uw verzekeraar. Uw dossier wordt dus rechtstreeks behandeld en u hoeft zich geen zorgen te maken. Enkel het deel dat ten uwe laste blijft, zal u moeten betalen.

Kiest u voor een hersteller die niet door uw verzekeraar erkend wordt? Geef dan uw schadegeval zo snel mogelijk aan. Breng wel altijd uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte zodat hij zijn akkoord kan geven aan uw autoruithersteller.Mogelijk vraagt uw verzekeraar een voorafgaande expertise alvorens toe te stemmen in de herstelling. U betaalt dan zelf de factuur aan de hersteller en vraagt vervolgens om vergoed te worden, mits aftrek van een eventuele vrijstelling (franchise).

Vraag in ieder geval eerst uw verzekeringsmakelaar om raad: die kent de voorwaarden van de verschillende maatschappijen, en vertelt u graag welke hersteller u het beste kiest.
9Wat is mijn vrijstelling bij glasbreuk in een autoverzekering?
De aanvullende waarborg glasbreuk is een interessante optie van uw autoverzekering. Doet u beroep op een autoruithersteller erkend door uw verzekeraar, dan is de kans groot dat u helemaal niets hoeft uit te geven aan de herstelling, ook niet bij het vervangen van uw gehele voorruit. In veel gevallen regelt de hersteller van uw autoruit alles voor u, en neemt hij zelf contact op met uw verzekeraar. Kiest u voor een eigen hersteller? Dan moet er vaak een effectief schadedossier geopend worden en moet u waarschijnlijk een groot deel uit eigen zak betalen. U doet er dus goed aan een waarborg glasbreuk te onderschrijven bij uw autoverzekering.
10Waarvoor dient een familiale verzekering? Wat dekt een familiale verzekering?
De familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar waarschijnlijk de eerste verzekering die u afsluit wanneer u het ouderlijk nest verlaat. Deze verzekering is een van de belangrijkste voor uzelf en uw gezin. Een ongeluk in de privésfeer is namelijk snel gebeurd. Een familiale verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van dagelijkse ongevallen; of u nu helemaal alleen woont of een gezin hebt met huisdieren en kinderen. Kan een slachtoffer van schade bewijzen dat u of een van uw gezinsleden in fout was, dan lopen de kosten snel hoog op. Behoed uzelf met een familiale verzekering van een hoge schadevergoeding die voortvloeit uit een oplettendheid of inschattingsfout.
11Hoe wordt de waarde van mijn inboedel bepaald?
Om de waarde van uw inboedel te schatten, wordt door de meeste verzekeraars 30 of 35% van de waarde van uw woning (kapitaal gebouw) genomen. Heeft u unieke of zeer kostbare stukken, en is dit bedrag te laag? Dan past uw verzekeraar het natuurlijk aan.

Maar hoe wordt de waarde van uw woning bepaald? Er bestaan twee verschillende manieren om de waarde van een eigendom te schatten:
 • een expertise aan huis door een vertegenwoordiger van uw verzekeraar;
 • een evaluatierooster (meestal) gebaseerd op het aantal kamers in uw woning en de graad van afwerking - dit wordt niet enkel gebruikt voor het gebouw, maar vaak ook voor de inboedel.
Voor huurders bestaat nog een derde mogelijkheid: zich verzekeren tegen huurrisico’s voor een bedrag van 20 maal de jaarlijkse huur (incl. lasten).
12Wat bij schade/ongeval met een niet-verzekerde tegenpartij?
Bent u slachtoffer van een ongeval met een tegenpartij zonder verzekering? Dan moet eerst de aansprakelijkheid van de niet-verzekerde worden vastgelegd. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) komt vervolgens tussen, na klachtneerlegging bij de politie en na het verzamelen van zo veel mogelijk info over de tegenpartij en een bewijs van niet-verzekering.

Het fonds zal de schade vergoeden zoals de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij normaal zou doen. Uw verzekeringsmaatschappij zal contact opnemen met het fonds om dit voor u te regelen. Achteraf zal het GMWF de uitgekeerde vergoeding proberen verhalen op de aansprakelijke van het ongeval.
13Wat is het nut van een bestuurdersverzekering?
Een BA autoverzekering is bij wet verplicht en beschermt u tegen de oplopende kosten van lichamelijke en materiële schade die u met uw voertuig aan anderen berokkent. Wat ze niet dekt, is uw eigen lichamelijke schade mocht u in fout zijn en verantwoordelijk gesteld worden voor het ongeval. Daarvoor dient een bestuurdersverzekering.

Uw bestuurdersverzekering beschermt u niet enkel tegen de financiële gevolgen van lichamelijke schade als bestuurder, maar ook tegen mogelijk inkomensverlies bij blijvende (of tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering vormt dus een aanvullende bescherming op de standaard autoverzekering of de omnium.
14Wat te doen bij voertuigschade?
Bent u net betrokken bij een auto-ongeval met materiële schade? Verzamel dan eerst zoveel mogelijk feitelijke gegevens: foto’s, krijt-aantekeningen op het asfalt, getuigenverklaringen … Die kunnen aantonen wat de situatie en uw positie op het moment van het ongeval was, en dat kan belangrijk zijn bij eventuele betwisting. Noteer ook de nummerplaat van de partij met wie u in botsing kwam. Belangrijke info is verder de identiteit van deze persoon en zijn of haar verzekeringsmaatschappij.

Samen vult u het Europees aanrijdingsformulier zo nauwkeurig mogelijk in. Hierop vinkt u de juiste vakjes aan en schetst u de omstandigheden zo gedetailleerd mogelijk. Ook vermeldt u eventuele getuigen.

Ondertekent u dit formulier? Dan betekent het dat u akkoord gaat met alle info die erop staat. Gaat u niet akkoord, dan ondertekent u het formulier niet maar voegt u wel zoveel mogelijk opmerkingen toe. Verder is het mogelijk ieder een eigen schets te maken.

Schade zonder derden

Bent enkel uzelf betrokken, ook dan vult u best een aanrijdingsformulier in. Daarop noteert u de datum, de omstandigheden en plaats van het auto-ongeval. Daarnaast vult u in of de politie een pv heeft opgemaakt en of uw voertuig is weggesleept.
15Wanneer stijgt mijn bonus-malus?
Bijna iedere Belgische autoverzekering werkt met een soort van bonus-malussysteem. Dat systeem beloont goede bestuurders en straft onvoorzichtige bestuurders aan de hand van een gradenstelsel. Rijdt u een jaar zonder ongevallen te veroorzaken, dan daalt uw graad. Veroorzaakt u wel een ongeval, dan stijgt deze.

De hoogte van de bonus-malus beïnvloedt de prijs van de premie van uw autoverzekering. Het aantal mogelijke bonus-malusgraden en de bijhorende premiepercentages kunnen verschillen naargelang de verzekeraar. Over het algemeen zakt uw bonus-malus jaarlijks met een graad en stijgt deze met vijf graden bij een schadegeval in fout. Kijk in de algemene voorwaarden van uw autoverzekering na met welke percentage van de premie elk van de graden overeenkomt.
16Wat te doen indien totaal verlies van voertuig?
Bij totaal verlies, ook wel ‘perte totale’, maken we een onderscheid tussen economisch totaal verlies en technisch totaal verlies. We spreken van...
 • ...economisch totaal verlies als het economisch niet meer verantwoord is uw voertuig te herstellen, omdat de herstellingskosten hoger liggen dan de werkelijke waarde van uw voertuig. Wilt u uw voertuig alsnog graag laten herstellen? Dan kunt u eventueel kiezen voor niet-originele/tweedehands stukken, of een goedkope hersteller zoeken. Een expert deelt mee of uw voertuig een keuring na ongeval moet ondergaan.
 • ...technisch totaal verlies als uw voertuig zo zwaar toegetakeld is dat het technisch onverantwoord is het te laten herstellen (niet meer veilig om mee te rijden). Toch herstellen kan alleen via een zogenaamde rehabilitatie-procedure.
Spreekt de expert van uw verzekeringsmaatschappij over ‘totaal verlies’, dan zal hij tevens verduidelijken of het een economisch of technisch totaal verlies betreft. De vergoeding die u mogelijk ontvangt (hangt af van uw verzekering), kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van uw voertuig vóór het ongeval. Toch belet niets u deze vergoeding te claimen en over te gaan tot herstelling, waarbij u dan wel zelf instaat voor de (waarschijnlijke) meerkost.
17Is een herstelling verplicht na een ongeval?
Betrokken bij een ongeval, veroorzaakt door iemand anders? Dan hebt u als slachtoffer van schade recht op het bedrag dat nodig is om uw auto te laten herstellen, ongeacht of u dat ook effectief doet. U kunt echter evengoed blijven rondrijden met een kras of deuk en de schadevergoeding in eigen zak steken, zonder dat er sprake is van enig misbruik.

Herstelling van uw voertuig is dus niet verplicht. U mag het zelfs in zijn huidige staat verkopen, terwijl u beschikt over de door de verzekering toegekende vergoeding. Natuurlijk raden we u aan uw auto wel te laten herstellen, voor uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Let wel: beschikt u over een verzekering ‘eigen schade’ of een omniumverzekering dan mag het contract bepalen dat de btw alleen vergoed wordt als u inderdaad de schade hebt laten herstellen. In dat geval zult u wel de herstellingsfactuur moeten voorleggen. Lees er dus zeker uw polis op na, of doe navraag bij uw verzekeringsmakelaar.

Let wel: als het gaat om een "eigen schade" of omniumverzekering, dan mag het contract bepalen dat de btw alleen vergoed wordt als je inderdaad tot herstelling bent overgegaan en op vertoon van de herstellingsfactuur.
18Wat te doen bij stormschade?
Je brandverzekering dekt stormschade altijd: die waarborgen zijn er bij wet verplicht in opgenomen. De vraag is natuurlijk wat uw verzekeraar en de wetgever onder een storm verstaan.

Traditioneel spreken we van stormwind als de windsnelheid in het meteorologisch station dat het dichtst bij het getroffen pand ligt, een piek bereikt van minstens 80 km per uur.

Haalt een wind die piek niet, maar worden binnen een straal van 10 km wel gelijkaardige gebouwen beschadigd, dan is dit vaak voldoende voor tussenkomst in de brandverzekering.

Heeft uw eigendom door het stormweer schade opgelopen? Zet dan de volgende stappen:
 • Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar - via je makelaar.
 • Maak met het oog op een aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen foto's van de schade.
 • Hou de beschadigde goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Zoek de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen op (originele facturen, garantiecertificaten, foto's) die je de verzekering kan overhandigen.
Hoe completer je dossier, des te sneller de schade zal geregeld zijn. De verzekeraar zal een expert sturen en zal jou vergoeden binnen de 30 dagen na het akkoord over zijn verslag.
19Moet u uw levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?
Of u uw levensverzekering best aanpast na een scheiding, hangt af van de precieze omschrijving voor de begunstigde die u hebt gebruikt. Hebt u als begunstigde…
 • … uw echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld? Dan kunt u dit na uw echtscheiding uiteraard best aanpassen. Stel dat u later hertrouwt met een nieuwe partner, maar u vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt uw ex-partner het uitgekeerde kapitaal als u sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Uw nieuwe partner krijgt dan helemaal niets.
 • ... ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouwt u, dan wordt uw nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden.
Twijfelt u nog over bepaalde voorwaarden of aanpassingen? Contacteer dan uw makelaar. Hij zal uitzoeken wat u best doet.
20Kan u de begunstigde bij overlijden wijzigen?
Onderschrijft u een levensverzekering, dan moet u een begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden:
 • de begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract (meestal de verzekeringnemer zelf);
 • de begunstigde bij overlijden is degene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract.
Vrije keuze

Wie u aanduidt als begunstigde bij overlijden, kiest u vrij: uw partner, kinderen, een vriend of familielid, of nog iemand anders. U kunt doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op uw contract, u bepaalde regels moet volgen bij het kiezen van de begunstigde.

Opvolging is essentieel

De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, u duidt uw echtgenote ‘Ellen Struijs’ aan als begunstigde. Na enkele jaren volgt een echtscheiding en wat later hertrouwt u met Line Brusselmans. Als u vergeet de begunstigde in uw contract aan te passen, zal uw ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet uw huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap.

Opgelet met omschrijving

Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, u hebt twee kinderen op het moment dat u het contract onderschrijft: Camille en Sébastien. In uw verzekering duidt u ‘mijn kinderen Camille en Sébastien’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren. Als u uw contract niet aanpast, wordt bij uw overlijden het kapitaal verdeeld tussen Camille en Sébastien. Het loont dus om algemenere termen te gebruiken, zoals in dit geval ‘mijn kinderen’.
21Kan ik als grootouder voordelig geld overdragen naar mijn kleinkinderen?
Tegenwoordig behoort een zogenaamde erfenissprong tot de mogelijkheden. Dat houdt in dat kleinkinderen op een voordelige manier rechtstreeks van hun grootouders erven. Concreet zal de vader of moeder van de kleinkinderen, en dus de zoon of dochter van de overledene, de erfenis verwerpen ten gunste van zijn of haar kinderen.

Een nadeel hiervan is dat de verwerping steeds volledig moet gebeuren. Een gedeeltelijke verwerping kan dus niet. Een extra minpunt is dat de uiteindelijke beslissing niet bij de grootouder ligt, maar wel bij zijn kind(eren) na zijn overlijden.

Een levensverzekering als alternatief

Een goed alternatief voor de erfenissprong is een levensverzekering: hiermee kunt u perfect een regeling op maat uitwerken, gelijkaardig aan gedeeltelijke erfenisverwerping, waarbij de grootouder(s) aan het stuur blijven.

Hoe gaat dat in zijn werk? U volgt best het volgende stappenplan:
 • De grootouder sluit een levensverzekering af in zijn naam met als begunstigde bij overlijden ‘mijn kleinkinderen’. Op die manier hoeft hij zich geen zorgen te maken dat eventueel nog ongeboren kleinkinderen uit de boot zouden vallen.
 • Hij kiest zelf welk soort levensverzekering hij onderschrijft (tak 21, tak 23) en hoeveel hij stort.
 • Tot zijn overlijden beslist de grootouder zelf wat er met de levensverzekering gebeurt. Een ander voordeel is dat er in totaal minder successierechten moeten worden betaald. Voor het verzekerde bedrag is er immers een generatie minder die successierechten moet betalen (de ouders van de kleinkinderen).
Er bestaat wel één beperking op de levensverzekering: als grootouder mag u reservataire erfgenamen (zgn. voorbehouden erfgenamen) niet onterven via deze constructie.
22Wat is de bedoeling van het beleggersprofiel?
Het beleggersprofiel geeft aan welk risico u wilt en kunt nemen met uw beleggingen:
 • het risico dat u wilt nemen hangt onder meer af van uw bereidheid om tussentijdse verliezen te incasseren;
 • het risico dat u kunt nemen hangt onder meer af van de grootte van uw portefeuille, uw inkomen, uw spaarcapaciteit en uw kennis en ervaring als belegger.
Bij de analyses, beleggingsadviezen en adviezen tot herschikking van de portefeuille gaat de bank uit van het beleggersprofiel dat u bepaald hebt voor uw contract.

Het beleggersprofiel is de hoeksteen van ons advies. Het is daarom belangrijk dat het profiel te allen tijde uw persoonlijke risicodraagkracht en risicobereidheid weerspiegelt. Wijzigt uw persoonlijke situatie? Dan raden wij u sterk aan om ook uw beleggersprofiel te herbekijken. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld pensionering, de kinderen die het ouderlijk nest verlaten, echtscheiding of erfenis.

De bank zal sowieso het initiatief nemen om uw beleggersprofiel regelmatig tegen het licht te houden. Daarom heeft zij voor elk profiel een geldigheidsduur bepaald:
 • conservatieve profielen vervallen na 8 jaar;
 • defensieve en neutrale profielen vervallen na 5 jaar;
 • dynamische en agressieve profielen vervallen na 5 jaar.
23Ik verhuur een pand aan mijn kinderen, wie moet dan een brandverzekering nemen?
Heeft u een brandpolis voor het pand dat u aan uw kinderen verhuurt? Normaal gezien passen de verzekeraars in dit geval automatisch een afstand van verhaal toe, omdat er een verwantschap van de eerste graad bestaat. Om bij een schadegeval zeker geen problemen te krijgen, valt het echter aan te raden dat u zowel als ouder-eigenaar als als kind-huurder opgenomen wordt als verzekerde persoon op de brandpolis. Zo bent u zeker dat u en uw kind volledig gedekt zijn voor schade aan de woning of zelfs voor eventuele aansprakelijkheden (denk maar aan een uitbreiding van een brand naar aanpalende panden). Natuurlijk blijft u de contactpersoon voor de verzekeringsmaatschappij en staat u ook in voor de betaling van de premie. U beslist zelf of u uw zoon of dochter een deel van de premie laat betalen of niet.

Ten slotte staat u best even stil bij de verzekering van inboedel van uw kind-huurder. U kunt de inboedel mee laten opnemen in de brandpolis, maar als uw kind gehuwd of samenwonend is, wordt in veel gevallen een afzonderlijke polis afgesloten.
24Wat is de rechtsbijstandsverzekering?
Uw rechten kennen én ze verdedigen indien nodig: dat garandeert een rechtsbijstandsverzekering. Uw verzekeringspolis verleent u zowel bijstand wanneer u zelf een zaak opstart als wanneer iemand een vordering tot u richt. Daarvoor moet de zaak niet altijd tot een gerechtelijke of administratieve procedure gekomen zijn. Vaak biedt een minnelijke schikking al veel soelaas. Gaat het toch verder? Dan dekt uw verzekering kosten en erelonen aan advocaten en experten.

Bepaalde voorwaarden

U kunt steeds zelf een raadsman aanduiden, maar dit kan aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan kan het zijn dat u slechts een deel van de kosten en erelonen terugbetaald krijgt. Er zijn heel wat mogelijkheden waarbij dat het geval kan zijn. Anderzijds zijn er ook situaties waarbij de verzekeringsmaatschappij alsnog verplicht kan zijn om alles te vergoeden.

Vraag gerust ons advies omtrent de dekkingen van je polis rechtsbijstand vooraleer je een (rechts)zaak opstart tegen een derde.
25Verandering van de werksituatie, verandering van de hospitalisatieverzekering?
Beschikt u momenteel over een hospitalisatieverzekering, voorzien door uw huidige werkgever? Dan vraagt u zich misschien af hoe u verzekerd blijft wanneer uw werksituatie verandert. Er bestaan twee mogelijkheden.
 • Hospitalisatieverzekering via de nieuwe werkgever - In het geval dat uw nieuwe werkgever een hospitalisatieverzekering voor u voorziet, kan het gaan om een verplichte verzekering. Hierbij is er gewoonlijk geen wachttermijn en u bent meteen verzekerd bij aanwerving. Gaat het echter om een niet-verplichte hospitalisatieverzekering, dan hebt u mogelijk te maken met een wachttermijn en bijkomende administratie. Vanwaar de wachttermijn? Deze dient om te vermijden dat een werknemer zich pas wenst te verzekeren wanneer hij weet dat een hospitalisatie in de nabije toekomst op de planning staat.
 • Hospitalisatieverzekering zonder nieuwe werkgever - Wanneer u de afgelopen twee jaar onafgebroken een verzekering hebt aangegaan, dan kunt u de gezamenlijke hospitalisatieverzekering van de gezinsleden op individuele basis voortzetten. Bij een individuele hospitalisatieverzekering kan dit duurder uitkomen dan bij een gezamenlijke.
26Wat is het verschil tussen een beperkte en volledige omniumverzekering?
Een omniumverzekering nemen? Een uitstekend plan voor uw bedrijfswagen, uw jonge tweedehands of gloednieuwe personenwagen, maar ook als u met een scooter of motor rijdt. Kiest u voor een volledige omnium met zijn uitgebreide dekking, of gaat u voor een omnium ‘light’? We zetten de verschillen op een rijtje.

Volledige omnium

Met een volledige omnium bent u gerust. Bij een ongeval waar u in fout bent, vergoedt uw verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering alleen de schade aan de tegenpartij. Met een volledige omnium daarentegen is ook uw eigen schade gedekt. Daarnaast dekt deze verzekering ook nog brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, bijkomende gevaren.

Beperkte omnium

Met een beperkte omnium bent u verzekerd voor brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, bijkomende gevaren, maar is de waarborg eigen schade niet opgenomen.
27Ben ik verzekerd bij een proefrit met een wagen van de garage?
Stel: u overweegt de aankoop van een nieuwe wagen, maakt een proefrit met een wagen van de autodealer of garage, en bent tijdens uw proefrit betrokken bij een ongeval met schade. Dan zijn er twee scenario’s:
 • U hebt een ongeval en u bent in uw recht - Voor alle wagens die op de openbare weg rijden, moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten zijn. Normaal gezien zorgt de garage hiervoor. De verzekering dekt de stoffelijke schade aan de wagen, alsook uw lichamelijke schade. Vraag uw garage expliciet of dit gebeurd is, of zorg dat u verzekerd bent. Het staat de garagist vrij te kiezen of hij naast de BA Aansprakelijkheid ook bijkomende waarborgen aangaat zoals bijvoorbeeld: diefstal, eigen schade, of de wagen via een omniumverzekering volledig indekt tegen schade.
 • U hebt een ongeval en u bent in fout - Meestal is de wagen uit de garage dus omnium verzekerd. Maar mogelijk werd er geen bestuurdersverzekering afgesloten. Bij een ongeval door uw fout, is uw lichamelijke schade dan niet gedekt. Voor u een proefrit mag maken, moet u ook een overeenkomst tekenen dat u een proefrit met de wagen zal maken. Vraag dus zeker alle informatie over de verzekering van de wagen na op voorhand bij uw garagist.
28Mijn wagen is al vier jaar oud, is het nog interessant voor mij om een omniumverzekering aan te gaan?
Uw wagen betekent een heuse investering: die beschermt u graag zo lang mogelijk. Maar hoe lang loont het om een volledige omnium aan te gaan? En vanaf wanneer schakelt u best over naar een lichte omnium? Een goede maatstaf is daarbij de looptijd van uw lening of afschrijving.

Hebt u een financiering lopen voor de wagen?

Ging u een lening voor een wagen aan? Dan is een omniumverzekering een echte aanrader. Bij een ongeval met blikschade aan uw wagen of schade die grote kosten ten gevolg heeft, wordt de schade aan uw wagen vergoed. Zo vermijdt u dat u twee zware kosten tegelijkertijd moet aflossen: uw financiering en de reparatiekosten voor uw auto.

Hebt u geen financiering lopen?

Is uw lening afbetaald, of had u uw wagen met eigen middelen gekocht? Bekijk dan toch even of uw eigen financiële situatie het toelaat om een omniumverzekering af te sluiten. Is dat niet het geval, dan is een kleine omnium zeker het overwegen waard! Hierin zijn de meeste schades gedekt die u buiten uw toedoen overkomen, alsook waarborgen voor andere brand, glasbreuk, aanrijdingen met dieren en natuurrampen. U kunt makkelijk van een grote naar kleine omnium schakelen of vice versa.
29Ik heb een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?
Voor u op reis gaat naar het buitenland en binnen de EU, doet u er goed aan een of meerdere exemplaren van het Europees aanrijdingsformulier mee te nemen. Dit formulier is binnen elke lidstaat van de Europese Unie gelijk opgesteld. Zo kunt u met vertrouwen en zonder al te veel taalproblemen samen met uw tegenpartij het aanrijdingsformulier invullen, en de schade bij via uw verzekeringsmakelaar bij uw verzekeraar aangeven. Het Europees aanrijdingsformulier zorgt voor een snellere regeling van het ongeval, zowel in binnen- als buitenland.
30Ik schakel vaak een babysit of au pair in. Heb ik een speciale verzekering nodig?
Schakelt u een oppas, au pair of babysitter in? Dan sluit u best een verzekering af - zowel voor de schade waarvoor de oppas aansprakelijk is, als voor eventuele ongevallen die haar tijdens haar opdracht kunnen overkomen.
 • Schade aan derden - Stel: u vraagt uw buurmeisje om te babysitten, en zij maakt met uw kinderwagen per ongeluk een kras op de auto van de buren. Uw babysitter maakt deel uit van de verzekerde personen van uw familiale verzekering. Veroorzaakt ze dus terwijl ze voor u werkt, schade aan een derde? Dan komt uw familiale verzekering tussen om die schade te vergoeden.
 • Uw kind verwondt de oppas - Als je babysitter zich bezeert door toedoen van je kind, ook dan komt uw Top Familiale tussen om de schade te vergoeden die uw kind heeft veroorzaakt.
 • De oppas heeft een ongelukje? - Stel: je babysitter mist ene trede en valt van de trap. In dit geval zijn uzelf of uw kind niet aansprakelijk. Het gaat hier om een arbeidsongeval. Dat wordt vergoed door de arbeidsongevallenverzekering die u voor haar moet onderschrijven. Deze verzekering huispersoneel sluit je best altijd af als je mensen bij thuis tewerkstelt (poetsvrouwen, oppas, au pair, … ) . Let op: het buurmeisje dat een avondje komt oppassen, is ook huispersoneel.
 • Uw babysitter verwondt per ongeluk uw kind? - Uw familiale verzekering vergoedt ook de lichamelijke schade die een babysitter of andere gezinshulp uw kind of een gezinslid veroorzaakt.
 • Een au pair in huis? - Sluit zeker een verzekering huispersoneel af, naast u familiale verzekeringen, zo bent u zeker dat u, uw gezinsleden én de au pair de nodige dekkingen geniet.
31Ben ik verplicht om een schuldsaldoverzekering aan te gaan?
Wettelijk gezien is de schuldsaldoverzekering niet verplicht. Veel banken maken er echter een absolute voorwaarde van om u een hypothecair krediet toe te kennen. Zij mogen u daarvoor geen instelling opleggen. U kunt als alternatief ook uw groepsverzekering gebruiken, maar dat is niet altijd de beste optie.
32Mijn kind krijgt een ongeval tijdens de sneeuwklassen. Is er een vergoeding?
Doorgaans zijn de scholen die dit soort reizen organiseren, gedekt via een ongevallenverzekering, reisverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Anders kunt u een beroep doen op uw eigen ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering of de Gezinsbijstand van AG Insurance. Bespreek, voor uw kind op reis vertrekt, waarvoor de school uw kind verzekerde, en of u een bijkomende verzekering af moet sluiten. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
33Is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal fiscaal aftrekbaar?
Uw tijdelijke overlijdensverzekering is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld als de belastingplichtige ook de verzekeringnemer en de verzekerde is. Zo zijn de premies voor 30% aftrekbaar in het kader van het langetermijnsparen. U moet die overlijdensverzekering ook vóór uw 65 jaar aangaan en uw echtgenoot of een familielid tot de tweede graad als begunstigde aangesteld hebben.
34Wanneer is een omnium interessanter dan een gewone BA autoverzekering ?
Ging u een lening aan voor de aankoop van uw wagen, dan is het zeker interessant om gedurende de looptijd van uw lening een omniumverzekering af te sluiten. Wees wel duidelijk welke aspecten u graag wil verzekeren, of laat ons u hierbij raad geven.
35Ik heb schade aan mijn wagen opgelopen door vandalisme. Is dit ook verzekerd?
Sloot u een full omniumverzekering af? Dan bent u in principe hiervoor verzekerd, ongeacht of de vandalen werden gevat of niet. Werden ze gevat, dan kan de schade op hen verhaald worden. Hebt u geen full omnium en de vandalen werden niet gevat? Lees dan best de polisvoorwaarden van uw autoverzekering erop. Misschien dekt deze toch de toegebrachte schade. Neem in ieder geval best contact op met uw verzekeringsmakelaar om uitsluitsel te krijgen.
36De premie voor mijn autoverzekering werd verhoogd. Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?
Ja, dat kan. Wanneer uw autoverzekeraar een tariefwijziging wil doorvoeren, dan moet hij u hiervan, ten laatste 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag, op de hoogte stellen. Vanaf dan hebt u 30 dagen de kans om de verzekering voor uw wagen op te zeggen bij uw verzekeraar. Let wel: u moet daarna minimaal een BA Motorvoertuigen afsluiten bij een andere verzekeraar. Vraag ons gerust naar een optimale oplossing voor uw wagenverzekering.
37Kan ik een autoverzekering afsluiten voor een wagen die niet op mijn naam is ingeschreven en ook mijn eigendom niet is ?
Ja, u kunt een verzekering afsluiten voor een wagen die de uwe niet is en die ook niet op uw naam ingeschreven staat. Wil u met een auto of een ander gemotoriseerd motorrijtuig de openbare baan oprijden? Dan bent u verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering of BA Motorvoertuigen af te sluiten. Maar de wet legt niet op wie die autoverzekering dan moet afsluiten. Als eigenaar is het wel uw plicht erop toe te zien dat de persoon die de wagen op de openbare weg gebruikt, minstens een BA autoverzekering afsluit.
38Moet ik mijn aanhangwagen (afzonderlijk) laten verzekeren?
Of u uw aanhangwagen bijkomend moet laten verzekeren hangt af van de maximum toegelaten massa (MTM). Het MTM is het maximum gewicht dat een aanhangwagen in beladen toestand niet mag overschrijden. Voor de verzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen twee laadmaxima:
 • Aanhangwagens tot 750 MTM: meestal gratis met je wagen meeverzekerd
 • Aanhangwagens vanaf 750 MTM: meestal sluit u hiervoor een betalende bijkomende verzekering af.
Weten onder welke categorie uw aanhangwagen valt, en of u hem moet verzekeren? Geef ons gerust een belletje.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.